Den Danske kvalitets-model.

Kravet ifølge Den Danske kvalitetsmodel (DDKM), er at alle børn bliver smertevurderet, og smertebehandlet efter en fastlagt plan, når de bliver indlagt med smerter.

Formålet er at børn med smerter, bliver optimalt smertebehandlet.

 Fredag d. 10. oktober blev der for anden gang i år, gennemført audit på 20 tilfældigt udvalgte kirurgiske børn, der har været indlagt på Børneafdelingen på Holbæk Sygehus.

Med denne egenkontrol skulle det vise sig hvordan personalet på børneafdelingen, er i stand til at smertevurdere, smerteregistrere og smertebehandle de børn der kommer ind med akutte smerter. Det kan dreje sig om børn med eksempelvis blindtarmsbetændelse eller brud.

Dette kræver, at der fra barnets ankomst bliver lavet en god smertebehandlingsplan, og at personalet tager barnets smerter alvorligt og handler på det ud fra fastlagte standarter.

Med hjælp fra” Chilidrengene ”er der kommet meget fokus på børns smerter, og det er blevet nemt at få børnene til at selvrapportere deres smerter. På denne måde får personalet lettere ved at smertebehandle optimalt.

 Undersøgelsen viste at målet var opfyldt 100 %. Alle børn havde fået lavet smertebehandlingsplaner. Den smertestillende medicin var givet, og de var smertescoret samt registreret.

De børn som havde fået ekstra smertestillende medicin, var fulgt op med registreret smertescore.

 På billederne fejres det flotte resultat med CHILI MUFFINS.