Wong Bakers smerteskala med ansigter, kombinerer billeder og tal, der gør det muligt for sundhedspersonalet, at smertescore patienten. Det kan bruges til børn over 3 år, samt voksne. Ansigterne spænder fra et smilende ansigt til en trist, grædende ansigt. En numerisk bedømmelse er tildelt hver flade, som der i alt er 6 af.
Brug dette link til at læse mere om Wong Bakers Lineal.
http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&tl=da&u=http%3A%2F%2Fpain.about.com%2Fod%2Ftestingdiagnosis%2Fig%2Fpain-scales%2FWong-Baker.htm&anno=2&sandbox=1

Måske en af de mest almindeligt anvendte linealer til smertescore i sundhedssektoren, er den numeriske ratingskala som giver den enkelte mulighed for at smertescore sig selv. Den er designet til at blive brugt fra en alder af 9 år. I numerisk skala, har brugeren mulighed for verbalt, at bedømme deres smerte på en skala fra 0 til 10 eller til at placere et mærke på en linje, der angiver niveauet af deres smerte. 0 indikerer fraværet af smerte, mens 10 repræsenterer den mest intense smerte muligt.
Den numeriske smertescorelineal tillader sundhedspersonalet at vurdere smerte som mild, moderat eller svær, hvilket kan indikere hvor invaliderende smerten er.

Ideen med en smertescore lineal er altså ikke ny, men jeg syntes redskabet var rigtig svært at bruge på børn.
Børn har ikke det ordforråd, og ser ikke forskellen på” Wong-Baker Faces”
Derfor fik jeg straks ideen til, at skabe et redskab med anderledes ansigter til smertescore af børn, da jeg stødte på ”Chilidrengene” på min ferie i Rom (se ”Fra chili i Rom” andet sted på siden ). De taler til børnene og fastholder opmærksomheden. De lever sig simpelthen ind i en historie, når lægen eller sygeplejersken viser dem linealen.
Desuden bringer den lidt humor frem, hvilket dæmper angsten hos barnet.
Erfaringen fra vores arbejde i børneafdelingen på Holbæk sygehus viser, at børnene fra 6 års alderen, har meget nemmere ved, at bruge den nye lineal med ”Chilidrengene”.

Gitte