"Chilidrengenes" Logo

BØRNEAFDELINGEN i Holbæk, brugte som den første børneafdeling i Danmark smertescorelinealen med ”de 6 Chilidrenge”.

Andre steder bruges en lineal med ”smileys” eller en skala fra 1-10. Disse redskaber er dog meget svære for børn at bruge.

Vi har derfor som et projekt, valgt at bruge linealen med ”Chilidrengene” på vores afdeling. Vi har gode resultater med linealen. Det ser ud til, at børnene har lettere ved at forholde sig til den.

Linealen bliver nu brugt på Slagelse, Køge,Herning & Holbæk sygehus.

 

The CHILD DEPARTMENT in Holbæk used as the first children's department in Denmark the pain score line with "the 6 Chilid boys".
In other places, a ruler with "smileys" or a scale from 1-10 is used. However, these tools are very difficult for children to use.
Therefore, as a project, we have chosen to use the ruler with the "Chili boys" in our department. We have good results with the ruler. It seems that the children have an easier time relating to it.
The ruler is now used at Slagelse, Køge, Herning & Holbæk hospital.

 

 

 • Kontakt mig mandag til fredag 16.00-20.00

  Tlf. 51 27 72 52
  chilidrengene@hotmail.com
  Adr. Hovedgaden 23
  4295 Stenlille
  Cvr: 34249245

 • Tv klip fra TV2-Øst

  Se klippet fra TV2-Øst med Chilidrengene

 • Gitte Larsen

  Sygeplejeske

  Ring til mig hvis du vil vide mere om
  smertescorelinealen,
  med "de 6 Chilidrenge".

  Jeg kommer også gerne ud og underviser sundheds-personale i
  brug af linealen.

  Nurse

  Call me if you want to know more about the
  pain score ruler,
  with "the 6 Chili boys".

  I also like to come out and teach health professionals
  use of the ruler.

Med venlig hilsen

Gitte Larsen